i1 XXVIII Sympozjon
PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
Koszalin 2017
i2
i3


Opłata konferencyjna

Strona główna
Koszt udziału w sympozjonie wynosi:
- dla autorów referatów - 1650 zł,

- dla współautorów i doktorantów - 1250 zł,
- dla niezatrudnionych emerytów i osób towarzyszących - 700 zł.

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają:
materiały konferencyjne (dla autorów), zakwaterowanie i wyżywienie, uroczysta kolacja, spotkanie przy ognisku, gorące i zimne napoje w przerwach między sesjami.
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom.

Wpłaty kierować:
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
Bank Handlowy w Warszawie (Citibank Handlowy)
IBAN PL 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
z dopiskiem w tytule przelewu nr 2489024900 i nazwisko wpłacającego.

Zakres tematyczny
Kalendarz konferencji
Opłata konferencyjna
Komitet naukowy
Komitet honorowy
Sekretariat konferencji
Komitet organizacyjny
Materiały do pobrania
Lokalizacja konferencji


Kontakt: sympozjonpkm2017@tu.koszalin.pl

aktualizacja 28.06.2017r.