i1 XXVIII Sympozjon
PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
Koszalin 2017
i2
i3


Komitet organizacyjny

Strona g³ówna
KOMITET ORGANIZACYJNY:

Honorowy Przewodnicz±cy: prof. dr hab. in¿. Wojciech Tarnowski

Przewodnicz±cy:

dr hab. in¿. Tadeusz Bil, prof PK - tel. 94  3478475

Zast. Przewodn.:

dr in¿. Zbigniew Budniak

Sekretarz:

mgr in¿. Katarzyna Gotowa³a

Cz³onkowie:

dr in¿. £ukasz Bohdal

 

dr in¿. Jaros³aw Chodór

 

dr in¿. Grzegorz Chomka - 
tel. 94 3478  477

 

dr in¿. Jerzy Chudy

 

dr in¿. Marek Fligiel


dr in¿. Andrzej Karaczun

 

dr in¿. Maciej Kasperowicz

Kontakt z cz³onkami komitetu organizacyjnego:
e-mail: imiê.zazwisko@tu.koszalin.pl
lub sympozjonpkm2017@tu.koszalin.plZakres tematyczny
Kalendarz konferencji
Op³ata konferencyjna
Komitet naukowy
Komitet honorowy
Sekretariat konferencji
Komitet organizacyjny
Materia³y do pobrania
Lokalizacja konferencji


aktualizacja 12.09.2017r.