i1 XXVIII Sympozjon
PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
Koszalin 2017
i2
i3Kalendarz konferencji
Strona główna UWAGA!
Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń
został wydłużony do 30 czerwca, a pełnych tekstów referatów i streszczeń w języku polskim do 31 sierpnia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że ze względu na limity miejsc w czasopismach i czas recenzowania artykułów niektóre z nich mogą nie zostać opublikowane.

Terminy:

 
do 30.06.2017 - dokonanie zgłoszenia 
przelew opłaty konferencyjnej,
do 31.08.2017 -
przesłanie pełnych tekstów referatów i streszczeń,
     19-23 IX 2017 - Sympozjon PKM2017, Koszalin

Publikacja referatów:
 
Referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji przed 15 VII 2017 r., zostaną skierowane (zgodnie z propozycją autora/autorów i profilem czasopisma) do opublikowania w:
- kwartalniku
International Journal of Applied Mechanics and Engineering  (w języku angielskim, 15 pkt w wykazie MNiSW);
- kwartalniku
Acta Mechanica et Automatica (w języku angielskim, 14 pkt);
- kwartalniku
Machine Dynamics Research (w języku angielskim, 14 pkt);
miesięczniku AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe     (w języku polskim, 7 pkt);
- kwartalniku Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego (w języku polskim, 3 pkt).
 

      UWAGA! Liczba publikacji anglojęzycznych jest ograniczona. Referaty otrzymane w terminie będą przesłane do publikacji we wskazanych w zgłoszeniu czasopismach, w kolejności otrzymania przez organizatorów po recenzjach, pod warunkiem przelewu opłaty konferencyjnej.

Referat należy przygotować zgodnie z instrukcjami dla autorów, które są dostępne na stronie internetowej wybranego czasopisma.

Streszczenia wszystkich zgłoszonych referatów zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych (Zeszyt Naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

Zakres tematyczny
Kalendarz konferencji
Opłata konferencyjna
Komitet naukowy
Komitet honorowy
Sekretariat konferencji
Komitet organizacyjny
Materiały do pobrania
Lokalizacja konferencji


Kontakt: sympozjonpkm2017@tu.koszalin.pl

aktualizacja 28.06.2017r.